Friday, August 15, 2008

Το Ελληνικό Εθνικό Προφίλ

Το Ελληνικό Εθνικό προφίλ έχει ορισμένα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία πιθανώς να ξεχωρίζουν το Ελληνικό Έθνος από τα περισσότερα της γής λόγω των παρακάτω γνωρισμάτων :

1. αποτελεί άμεση εξέλιξη όχι της Βυζαντινής κουλτούρας ( η οποία περιορίζεται ως κατάλοιπο στο τελετουργικό και την ιεραρχία της εκκλησίας ) αλλά της αρχαιοελληνικής.

2. προωθεί και έχει αναδείξει ένα μείγμα ιδεολογίας καθημερινής όπου οι φιλοσοφικές αρχές των αρχαίων Ελλήνων ( η εκπαίδευση ως μέσο διαφωτισμού και κοινωνικής βελτίωσης, η συμμετοχή στα κοινά, η φιλοξενία, ο φιλελευθερισμός και η περιχαράκωση του δικαιώματος της ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης, προάσπιση του δικαίου πάνω από το κέρδος, κ. ά. ) και οι ιδεολογικές και φιλοσοφικές αρχές του Χριστιανισμού ( αγάπη προς τον πλησίον, φιλοξενία, υποστήριξη στους πληγέντες και σε φίλους και οικογένεια, προάσπιση της οικογένειας, προάσπιση του δικαίου και ηθικού πάνω από το κέρδος, κ.ά. )

3. ιστορικά υπάρχει η υποστήριξη του 1 & 2 μέσω αντίστασης σε κάθε είδους κατοχή, δικτατορία, τρομοκρατία, και άλλες απόπειρες υποδούλωσης από την εποχή της Περσικής αυτοκρατορίας έως και σήμερα, χωρίς την εγγύηση της επιτυχίας ή της αριθμητικής και τεχνολογικής υπεροχής ενάντια στον εκάστοτε κατακτητή / καταπατητή / τύραννο / δικτάτορα / ‘ αφέντη’. Η συστηματική νίκη και προάσπιση της ανεξαρτησίας δείχνει σθένος και δέσμευση για την επίτευξη αυτή ακόμα και εάν χρειαστεί διαδικασία αιώνων.

4. η Ελληνική κουλτούρα έχει το γνώρισμα της αφομοίωσης και εξελληνισμού των καινούργιων στοιχείων / φύλων / ανθρώπων που παραμένουν εντός αυτής διότι δίνει πολύ έντονη ταυτότητα χωρίς να περιορίζει ή να πνίγει την προσωπικότητα του ατόμου αλλά αντίθετα την προωθεί. Η Ελληνική κουλτούρα είναι και φιλοσοφική κατεύθυνση όπως φαίνεται από τα διάφορα φιλελληνικά κινήματα και την δυνατότητα εξάπλωσης γνώσης μέσα από αυτά όσο ακολουθούνται οι Ελληνικές αρχές.

5. υπάρχει προώθηση και εναγκαλισμός της έννοιας του πλουραλισμού χωρίς όμως να επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο η καταπάτηση μίας ιδέας ή ομάδας για χάρη της άλλης ή η κοινωνική καταπάτηση ή αλλοίωση / απαξίωση οποιασδήποτε ιδέας ή φυλής για χάρη της άλλης. Σε περίπτωση καταπατήσεως από μία ομάδα σε οποιαδήποτε άλλη υπάρχει άμεση αποδοκιμασία και απομόνωση της.


Τα παραπάνω γνωρίσματα αποτελούν αφ’ ενός περιγραφή ανθρωπιστικού κινήματος και αφ’ ετέρου κατευθύνσεις άμεσα υπονομευτικές για οποιαδήποτε ομάδα ή κοινωνική τάξη ή κράτος ή σχήμα το οποίο επιθυμεί την κοινωνική, ανθρωπιστική και οικονομική καταπίεση των πολλών για χάρη των ελαχίστων.


Συνεπώς, είναι φυσικό και αναμενόμενο να γίνεται έντονος καταιγιστικός και ασφυκτικός πόλεμος ιδεών, τρόπου ζωής και προπαγάνδας ενάντια στους Έλληνες και το Ελληνικό προφίλ τόσο εντός μέσω συγκεκριμένων φορέων και ατόμων τα οποία δεν αποτελούν μέρος του συνόλου αλλά ανήκουν σε ένα άλλο σύνολο το οποίο είναι διεθνές και υπηρετεί τον νόμο του χρήματος και της βίαιας, παρασκηνιακής, προπαγανδιστικής και τρομοκρατικής καταστολής το οποίο θα εξετάσουμε στον αντίστοιχο τομέα ενημέρωσης.

Όσο πιο πολύ οι παραπάνω ιδέες κρατούνται κατ’ ουσίαν και όταν παρουσιαστεί θέμα άμεσης και ξεκάθαρης επιλογής στον Έλληνα αντί για έμμεση χειραγώγηση μέσω υπονόμευσης της λογικής, ψυχολογικών εκβιασμών και το κυριότερο αποφυγή αναφοράς ορισμού / ονόματος της κάθε επιλογής ( π.χ. οικονομικός φιλελευθερισμός αντί για οικονομική δικτατορία, επιχειρηματικά κίνητρα αντί για διαφορετική/ διαφορική μεταχείριση με τα λεφτά του κράτους, κοινωνική πρόνοια αντί για οικονομικό στραγγαλισμό των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών, πτώχευση των ταμείων του κράτους αντί για κλοπή και υπεξαίρεση των χρημάτων του Λαού, λιτότητα αντί για κλοπή του κατά κεφαλήν εισοδήματος προς πλουτισμό των λίγων, δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα αντί για αντι-εκπαιδευτικό σύστημα που αποτελεί οικονομική αφαίμαξη του Πολίτη λόγω απαιτήσεως μίσθωσης όχι μόνο άλλων εκπαιδευτικών σχημάτων αλλά και ειδικών ψυχικής υγείας, εξέλιξη και πρόοδος αντί για οπισθοδρόμηση και άλωση των κεκτημένων κοινωνικών προστασιών, κ. ά. ), ο Έλληνας διαλέγει πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της κουλτούρας του. Αυτό είναι εμφανές ακόμα και στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με την τεράστια αντίδραση και καταγγελία των Ελλήνων Πολιτών και όχι των αιρετών / εγκαθέτων αξιωματούχων οι οποίοι το δέχτηκαν, για την κατάφωρη προσβολή του Ελληνικού Λαού όταν προβλήθηκε / επιβλήθηκε διεθνώς η εικόνα του έκπτωτου και απορριπτέου τέως βασιλιά ως αντιπροσώπου της Ελλάδος στο Πεκίνο κατά την τελετή έναρξης.

Για αυτό τον λόγο λοιπόν εδώ και τριάντα χρόνια γίνεται επίθεση άμεση και έμμεση κατά το προφίλ του Έλληνα σε μια προσπάθεια να κάνουν τον Ελληνικό Λαό να ντρέπεται για την ταυτότητα αυτή που είναι από τις πλέον φιλελεύθερες, χαρισματικές και προοδευτικές.

Προσπαθούν να πείσουν τον Έλληνα ότι δεν είναι ευφυής, δεν έχει ικανότητα λήψης απόφασης, δεν είναι γενναίος, δεν είναι εργατικός και επιτυχημένος και δεν έχει σχέση με προγόνους που ομολογουμένως είναι όλα αυτά και στην αρχαιότητα και στην σύγχρονη εποχή ( με απόπειρα διαχωρισμού των σύγχρονων Ελλήνων από τους αρχαίους ενώ ανθρωπολογικά, ιδεολογικά και υπαρξιακά αποδεικνύεται ότι είναι ταυτόσημοι, ότι δεν είναι απόγονοι των ηρώων πολέμου του 1821, 1912, 1914, 1922, 1940, 1973 διότι ισχυρίζονται ότι οι συγκεκριμένοι ήρωες πέθαναν χωρίς να αφήσουν απογόνους ή ότι οι απόγονοι με κάποιον μυστήριο τρόπο εκφυλίστηκαν ιδεολογικά ή δεν διδάχθηκαν τις ίδιες αρχές ).

Σαφώς όλα τα παραπάνω είναι αναληθή και δεν στηρίζονται σε αποδείξεις αλλά σε προπαγάνδα και προβολή ως παραδειγμάτων μεμονωμένων, πολλές φορές κατασκευασμένων περιπτώσεων ή περιπτώσεων που δεν υπάγονται για διάφορους λόγους στο πραγματικό Ελληνικό σύνολο.

Επίσης, προβάλλονται ως παραδείγματα επιτυχίας περίεργες εξωπραγματικές ιστορίες οι οποίες στην πραγματικότητα και όχι στην σφαίρα του φανταστικού που προβάλλεται μπορούν να επεξηγηθούν όσον αφορά την οικονομική, επιχειρηματική και κοινωνική επιτυχία τους, όχι λόγω αξιοσύνης ή ικανότητας αλλά λόγω ‘πατενταρίσματος’ και χρήσης καναλιών και τρόπων υπεξαίρεσης και κλοπής δημοσίου χρήματος. Αυτό όμως που λέγεται είναι ότι η επιτυχία αυτή ήρθε στα άτομα αυτά μέσω αξιοκρατικών μεθόδων και εργασίας ( γεγονός που είναι ψευδές και εύκολα καταρριπτέο ) σαν τις μεθόδους και εργασίες που χρησιμοποιεί ο μέσος Έλληνας, γεγονός που έχει καταστροφικό αντίκτυπο στο ηθικό, την αυτοεκτίμηση και αίσθηση σημαντικότητας / ισχύος του.

Έτσι, αισθανόμενος ότι δεν αξίζει και δεν έχει δυνατότητες, αξιοσύνη, και αντίληψη σαν αυτή του βαρκάρη / υπαλλήλου γραφείου έκδοσης εισιτηρίων πλοίων που μυστηριωδώς μετά την κατοχή έγινε μεγιστάνας, του ιδιοκτήτη μάντρας με παλιοσίδερα που και αυτός μυστηριωδώς έγινε μεγιστάνας μετά την κατοχή, του αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού που μετά την χούντα έγινε και αυτός μεγιστάνας παγκοσμίου εμβέλειας, του φοιτητή του ΕΜΠ που έγινε και αυτός δημιουργός πολυεθνικών αυτοκρατοριών μετά την χούντα, του φοιτητή / αντιστασιακού που γύρισε με ικανά κεφάλαια από το εξωτερικό με την πτώση της χούντας και απέκτησε τεράστιες πολυεθνικές αυτοκρατορίες, και άλλους τέτοιους, υποτάσσεται σε αυτούς και την ‘ανώτερη’ διάνοια τους χωρίς να καταλαβαίνει λόγω της προπαγάνδας και της απόκρυψης πληροφοριών ότι αυτοί δεν έχουν ούτε αξιοσύνη ούτε ηθικούς φραγμούς ούτε τίποτε από το λεγόμενο ‘ Ελληνικό Δαιμόνιο’ αλλά απλώς είναι μία σπείρα ληστών και φασιστών οι οποίοι παρουσιάζονται με μεταμφίεση για να μην εκδιωχθούν από την Ελλάδα χειρότερα από ότι ο τέως βασιλιάς.

Συνεπώς, αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας είναι ότι όσο πιο πολύ του γίνεται επίθεση επί της ταυτότητας του , της ποιότητας του χαρακτήρα του, της προόδου και του πολιτισμού του τόσο πιο πολύ έχει καταφέρει να προασπίσει και να απειλήσει συμφέροντα τα οποία είναι ενάντια σε αυτόν, την οικογένεια του και τους συμπολίτες του και επειδή οι επιλογές και πράξεις του είναι ορθές και μη καταρριπτέες λόγω αποδείξεων και λογικής αποπειράται χειραγώγηση και λασπολογία του.

Ίσως το μόνο μέρος της κουλτούρας που θα πρέπει να αναθεωρήσει ως φιλοσοφικό αξίωμα είναι η εμπιστοσύνη ότι όλοι γύρω του έχουν το ίδιο φιλότιμο και το ίδιο θετικό κίνητρο όσο και ο ίδιος ώστε να αποφύγει να πέφτει στις παγίδες των ρητόρων και δημαγωγών σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα και να μάθει να ελέγχει το ποιόν των γύρω του με βάση τις πράξεις επί των οποίων θα πρέπει και ο ίδιος να πράττει αναλόγως. ( βλέπε το blog ΣΤΙΓΜΑΤΑ για περαιτέρω λεπτομέρειες )

No comments: